Skip navigation

Labora & Agerholm

Her kan du læse om CFBB-Give´s §103 og §104 tilbud.

LABORA & AGERHOLM ER: 
Et aktivitet - og samværstilbud § 104 og et beskæftigelsestilbud § 103:

  • Daghjem med 3 grupper
  • Dagcenter med 4 grupper
  • Beskyttet beskæftigelse indendørs
  • Beskyttet beskæftigelse udendørs

På Labora & Agerholm er der 62 pladser.


PERSONALE DER ER ANSAT:
Normeringen på Labora er 14 fuldtidsstillinger, der er besat af tværfagligt personale - pædagoger – pædagogmedhjælper – værkstedsassistenter – administrativt personale - pedel.

TILBUDDET:
Aktivitetstilbuddet/arbejdstilbuddet har udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, evner og behov og i respekt for den enkeltes baggrund og kultur. Vi søger at give borgerne en arbejdsdag med afmålte udfordringer og positive oplevelser.

ARBEJDSTIDEN:
Arbejdstiden tilrettelægges i samarbejde med den enkelte borger mellem kl. 8 og kl. 15 mandag til torsdag og om fredagen mellem kl. 8 og kl. 13.15.
Man kan være indskrevet på 1/1 eller ½ tid.  

Der bliver hvert år lavet en ferie- fridagsplan. Vestcentret har ferielukket 22 dage om året, fordelt på 3 uger i sommerferien, 1 uge mellem jul og nytår, samt andre enkeltstående dage.

Denne side er sidst opdateret: 28.04.2014

Labora & Agerholm
Torvegade 34
7323 Give 

Labora.JPG
Telf. nr.: 7573 5066

Mail: VestcentretGive@vejle.dk

Administration 

Kontorassistent
Maja Damgård Larsen
Telf. nr.: 75735066